ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Harmonogram zajęć organizowanych przez Biuro MOIIB w Siedlcach

Miejsce: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach ul. Sokołowska 161.

Zapisy telefonicznie: 693 933 036 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Zaświadczenia o udziale z zajęciach organizowanych przez MOIIB, umieszczane są na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na stronie www.maz.piib.org.pl.

Szczegółową instrukcję pobrania takiego zaświadczania znajdą Państwo TUTAJ

Wydarzenie Data wydarzenia Lokalizacja Całkowita liczba miejsc Zarejestrowanych Liczba wolnych miejsc Register
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym - zmiany wprowadzone nowym Prawem wodnym 2019-02-13 10:00 Siedlce 60 1 59
Odpowiedzialność prawna uczestników procesu budowlanego ubezpieczenie OC członka mazowieckiej OIIB – najważniejsze informacje. 2019-02-27 10:00 Siedlce 60 0 60
Milcząca zgoda organów jako uproszczona forma rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane oraz orzecznictwa sądów administracyjnych 2019-03-27 10:00 Siedlce 60 0 60